Real-servis CZ s.r.o. Husova 635, Příbram VI – Březové Hory, +420 731 105 966

Rady pro Kupující

Spoluprací se zkušeným realitním makléřem můžete celý proces koupě nemovitosti značně urychlit a ušetřit si velké množství starostí.

Prohlídka nemovitosti

V případě Vašeho zájmu o nemovitost pro Vás zajistí náš makléř její prohlídku, při které je možné uzavřít s prodávajícím a makléřem ústní dohodu. Ta upravuje podmínky, termín a závaznost.

Rezervační smlouva

V případě, že se za dohodnutých podmínek rozhodnete pro koupi Vámi vybrané nemovitosti, uzavřete s naší realitní kanceláří rezervační smlouvu, podle níž složíte rezervační poplatek. Nemovitost je tak pro Vás rezervována a vy máte dostatek času na vyřízení případného financování její koupě formou hypotečního nebo překlenovacího úvěru, který pro Vás zdarma vyřídíme.

Zaplacení rezervačního poplatku

Rezervační poplatek je důkazem Vašeho vážného zájmu o nemovitost a bude započítán jako záloha kupní ceny nebo Vám bude při podpisu kupní smlouvy vrácen. Ode dne složení rezervačního poplatku je inzerát s Vámi vybranou nemovitostí rezervován na všech realitních portálech a na našich vývěsních tabulích a nemovitost již není možné nabízet dalšímu zájemci.

Financování nemovitosti – hypoteční nebo překlenovací úvěr

Pokud se rozhodnete financovat koupi nemovitosti prostřednictvím hypotečního nebo překlenovacího úvěru, zdarma pro Vás úvěr vyřídíme – již několik let úspěšně spolupracujeme s nezávislou, zkušenou finanční poradkyní, která nepracuje pro konkrétní jednu banku nebo pojišťovnu, ale má srovnání napříč celým finančním trhem. Najde pro Vás nejvhodnější řešení financování koupě Vámi vybrané nemovitosti a ve spolupráci s Vámi vyřídí veškeré formality potřebné pro uzavření úvěrové smlouvy.

Financování nemovitosti – v hotovosti

V případě úhrady kupní ceny nemovitosti v hotovosti, pro Vás zajistíme notářskou nebo advokátní úschovu.

Úschovou kupní ceny se předchází nepříjemným situacím. Na základě Smlouvy o úschově kupní ceny uzavřené mezi Vámi jako kupujícím a složitelem kupní ceny a notářem nebo advokátem jako schovatelem kupní ceny uhradíte na schovatelský účet uvedený ve Smlouvě o úschově kupní cenu nemovitosti.

Notář nebo advokát vyplatí kupní cenu z úschovy prodávajícímu tak, jak je dohodnuto ve Smlouvě o úschově kupní ceny, obvykle po převedení nemovitosti v Katastru nemovitostí z prodávajícího na Vás (kupujícího) na základě předložení originálu Výpisu z katastru nemovitostí – listu vlastnictví schovateli.

Smlouvu o úschově kupní ceny vypracovává notář nebo advokát podle podmínek dohodnutých v Kupní smlouvě, která je vždy přílohou Smlouvy o úschově kupní ceny.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Uzavírá se v případě, kdy prodávající i kupující mají zájem uzavřít kupní smlouvu, ale z určitých důvodů to zatím není možné. Smlouva o smlouvě budoucí kupní zavazuje Vás i prodávajícího k následnému uzavření Kupní smlouvy.

Kupní smlouva – byt v osobním vlastnictví

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí. Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy a naše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad. V případě úschovy kupní ceny předložíme potřebné dokumenty pro její uvolnění.

Dohoda o převodu členských práv a povinností – byt v družstevním vlastnictví

Dohoda, na základě které dochází k převodu družstevního podílu z převodce na nabyvatele okamžikem doručení této dohody příslušnému Bytovému družstvu. Smluvní strany podepíší všechny potřebné dohody a naše realitní kancelář zajistí jejich předložení Bytovému družstvu. V případě úschovy kupní ceny předložíme potřebné dokumenty pro její uvolnění.

Návrh na vklad do Katastru nemovitostí

Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí je nutné podat vždy, když dochází ke změně majitele zapsaného v Listu vlastnictví. Zajistíme za Vás podání návrhu na vklad vlastnického práva včetně kupních smluv, v případě úvěru také návrhu na vklad zástavního práva včetně zástavních smluv, na příslušný Katastrální úřad. Denně sledujeme průběh zápisu změn na Katastálním úřadu. Změna vlastnictví v Katastru nemovitostí se neprovádí u družstevních bytů, u kterých toto ošetřuje Dohoda o převodu členských práv a povinností a její doručení příslušnému bytovému družstvu.

Předání nemovitosti

Při předání nemovitosti sepíšeme Předávací protokol se stavy měřících zařízení a zajistíme předání nemovitosti u obstaravatelské kanceláře a energetických společností.

Pronájem nemovitosti

V případě, že jste nemovitost kupoval/a jako investici, rádi Vám ji pomůžeme pronajmout.

Všechna práva vyhrazena www.realservis.cz 2021 Vytvořilo webové studio www.reklalink.cz